Date:

Share:

Zrzeczenie się dziedziczenia, a odrzucenie spadku

Artykuły powiązane

Wiele osób utożsamia ze sobą zrzeczenie się dziedziczenia z odrzuceniem spadku używając zamiennie tych terminów. Jednakże w praktyce są to dwie odrębne instytucje prawa spadkowego.

Zrzeczenie się dziedziczenia i odrzucenie spadku mają ten sam skutek – wyłączenie od dziedziczenia. W obu przypadkach potencjalny spadkodawca zostaje odsunięty od dziedziczenia. Istnieje jednak wiele różnic dotyczących chociażby czasu, w którym można podjąć odpowiednie działania, formy wymaganej dla skuteczności tych działań a także trwałość czy wpływ na zstępnych.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia jest rodzajem umowy, która zostaje zawarta jeszcze za życia spadkodawcy i pozwala na kształtowanie zasad dziedziczenia po nim.

Zrzeczenie się dziedziczenia przybiera formę umowy pomiędzy przyszłym spadkobiercą a spadkodawcą. Umowa taka powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Należy pamiętać, że zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia skutecznie pozbawia spadkobiercy prawa do zachowku.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia wyłącza do dziedziczenia także zstępnych  zrzekającego się spadkobiercy (dzieci, wnuki itd.). Można ten skutek wyłączyć, ale trzeba zawrzeć w umowie odpowiednie postanowienie. Dopóki spadkodawca żyje istnieje możliwość „cofnięcia” umowy o zrzeczenie się dziedziczenia lub – mówiąc bardziej fachowo – rozwiązania czy też uchylenia takiej umowy. Będzie to jednak wymagać podpisania kolejnej umowy również w formie aktu notarialnego, w której strony uchylają poprzednio zawartą umowę. Rozwiązanie takiej umowy w formie pisemnej lub ustnej będzie bezskuteczne i sąd w sprawie spadkowej nie będzie brał tego pod uwagę.

Odrzucenie spadku

W pierwszej kolejności należy podkreślić fakt, iż spadek odrzuca się po śmierci spadkodawcy. Zgodnie z art. 1015 §  KC: „Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W ciągu tego terminu spadkobierca decyduje się, czy chce przyjąć spadek w całości, z dobrodziejstwem inwentarza czy może go odrzucić. Oświadczenie woli o odrzuceniu spadku należy złożyć przed sądem lub notariuszem.

Odrzucenie spadku ma ten skutek, że dana osoba traktowana jest tak jakby otwarcia spadku nie dożyła. Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego, spadek przypadający w udziale zmarłej osobie otrzymują jego zstępni.

Premiera LexU! App już 4 października 2021 roku w sklepie Google Play oraz App Store.

Popular Articles