Date:

Share:

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Artykuły powiązane

Po orzeczeniu i uprawomocnieniu się rozwodu należy uporządkować osobiste sprawy do których należy między innymi zmiana nazwiska. Wystarczy złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub – jeżeli ktoś przebywa za granicą – przed konsulem. Należy jednak pamiętać, by nie przegapić terminu, który wynosi trzy miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Przepisy dotyczące przyjmowania nazwiska małżonka, a potem – w razie rozwodu – odwracania tego procesu, zawiera Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO).

Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Do jakiego nazwiska może wrócić małżonek?  

Rozwiedziony małżonek może powrócić jedynie do poprzedniego nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Poprzedniego nazwiska należy nie utożsamiać z nazwiskiem rodowym. Jeżeli rozwiedziony małżonek przed zawarciem małżeństwa nosił inne nazwisko, np. swojego poprzedniego małżonka, to może wrócić wyłącznie do ostatniego nazwiska a nie nazwiska rodowego.

Termin do złożenia oświadczenia

Termin wynosi 3 miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. W przypadku niedochowania tego trzymiesięcznego terminu zmiana nazwiska będzie mogła nastąpić już tylko w trybie administracyjnym.

Do jakiego urzędy należy złożyć oświadczenie?

Nie ma wymogu, by oświadczenie składać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub zameldowania. Można iść do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego lub – jeżeli ktoś przebywa za granicą do konsulatu.

Ile wynosi opłata za zmianę nazwiska?

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego – 11 zł

Czy można się domagać od byłego małżonka zmiany nazwiska?

Nad tą kwestią pochylił się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 2 lutego 1978r. wskazując, że:

“Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że Kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje.” (postanowienie SN z dnia 02.02.1978 r., IV CZ 11/78)

Popular Articles