Date:

Share:

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Artykuły powiązane

Większość z nas lub naszych najbliższych mierzy się w swoim życiu z różnego rodzaju wypadkami lub przykrymi zdarzeniami losowymi. Nie ma przy tym znaczenia czy jesteśmy osobami ostrożnymi, czy roztargnionymi, prowadzimy auto mniej lub bardziej uważnie, dbamy o swoje zdrowie czy też uznajemy, że „jakoś to będzie”. W końcu nikt z nas nie jest w stanie do końca zapobiec biernemu udziałowi w kolizji, wypadku samochodowym bądź poddaniu się skomplikowanemu zabiegowi medycznemu. Według statystyk Policji w 2020 roku zgłoszono 23540 wypadków drogowych, w których 2.491 osób poniosło śmierć, zaś rannych zostało 26.463 osoby.

Jak wynika z mojej praktyki znaczna część poszkodowanych zgłasza poniesioną szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody, żądając wypłaty stosownego odszkodowania tytułem kosztów naprawy auta, najmu pojazdu zastępczego, kosztów rehabilitacji, leczenia oraz zwrotu innych dających się w łatwy sposób obliczyć wydatków będących konsekwencją zdarzenia. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że obok odszkodowania mogą dochodzić również zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie przysługuje osobie, która doznała krzywdy, czyli pewnego rodzaju szkody niemajątkowej, obejmującej cierpienia fizyczne i cierpienia moralne. Ma ono zrekompensować poszkodowanemu tę krzywdę. W jakich przypadkach możemy rozważać czy ubiegać się o zadośćuczynienie? Co do zasady będą to negatywne przeżycia, stres, cierpienia czy dolegliwości bólowe związane z:

  • urazami związanymi z wypadkami samochodowymi,
  • śmiercią osoby najbliższej, która nastąpiła na skutek wypadku lub przestępstwa,
  • wadliwie wykonanym zabiegiem medycznym,
  • krzywdzącą wypowiedzią w mediach lub internecie,
  • urazami doznanymi na skutek poślizgnięcia na nieodśnieżonym chodniku,
  • nieudanymi wakacjami.

Najtrudniejszy etap dochodzenia zadośćuczynienia związany jest z ustalaniem jego wysokości, gdyż nie istnieje uniwersalny przelicznik rozmiaru doznanych cierpień na pieniądze. Ustalając wysokość zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę: charakter doznanych urazów lub uszczerbku na zdrowiu, wiek poszkodowanego, jego sytuację rodzinną i majątkową, długotrwałość i intensywność doznawanych cierpień, towarzyszące krzywdzie poczucie bezradności, ograniczenia w dotychczasowym funkcjonowaniu, wpływ zdarzenia na dotychczasowe życie prywatne i zawodowe poszkodowanego. W orzecznictwie sądów podkreśla się z jednej strony, że zadośćuczynienie nie może stać się przyczyną nieuzasadnionego wzbogacenia, z drugiej zaś, że kwota przyznanego zadośćuczynienia nie może być jedynie symboliczna i powinna prowadzić do zaspokojenia potrzeb poszkodowanego na wyższym poziomie lub sprawienia sobie dodatkowych przyjemności.

Premiera aplikacji Lexly zaplanowana jest na II połowę września 2021 roku w sklepie Google Play oraz App Store.

Popular Articles